مدیران

You are here

عبدالرحمن ارشدی
مدیر عامل
بابک ضیغمی
معاونت فنی و اجرایی
رضا نوبهار
مدیر توسعه منابع انسانی
فرهاد صباحی
مدیر مرکز نوآوری و رشد
حسین رنج اندیش
مدیر خطوط قالب‌گیری
پیمان قصیری
مدیر تامین و تدارکات
علی محمدعلیزاده
مدیر تضمین کیفیت
حاتم نامدار
مدیر بازاریابی، صادرات و فروش
یونس سعید زاده
مدیر توسعه مهندسی
حسین رحیمیان
مدیر پشتیبانی تولید
علی عباسپور
مدیر مالی