مدیران

You are here

عبدالرحمن ارشدی
مدیر عامل
شهرام قبادیان
معاونت طرح و برنامه و مدیر مالی
بابک ضیغمی
مدیر ارشد تولید
فرهاد صباحی
مدیر مرکز نوآوری و رشد
حسین رنج اندیش
مدیر خطوط قالب‌گیری
حبیب اسداله زاده
مدیر تدارکات
علی محمدعلیزاده
مدیر کنترل کیفی
حاتم نامدار
مدیر بازاریابی، صادرات و فروش
یونس سعید زاده
مدیر توسعه مهندسی