فرآیند ریخته گری لاست فوم

You are here

در فرآیند ریخته گری لاست فوم، الگوی قسمت ریخته گری مورد نظر از مواد گسترش یافته (فوم) ساخته شده است، سپس الگوی به یک پوشش سیمانی پوشیده می شود و پس از خشک شدن، آن را در ماسه ریخته گری قرار می دهد. پس از ریختن ذوب، فوم از بین رفته و تبخیر می شود و قسمت ریخته گری شکل می گیرد. لاست فوم دارای چندین مزیت است.