خط قالبگیری A

You are here

با ظرفيت توليد 240 قالب در هر ساعت با ابعاد درجه ها(152/152)* 457*610 ميلي متر مي باشد که قادر به توليد قطعاتي از 100گرم تا 25کيلوگرم ميباشد.ويژگي اين خط قالب گيري انعطاف پذيزي بالاي آن در توليد و ساخت قطعات در اندازه هاي کوچک با استفاده از سيستم کنترل S7 PLCمي باشد.