1396-08-01

برخی از افتخارات شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران

1-کسب عنوان صنعت سبز                                     در سال  1383

2-واحد نمونه صنعتی استان آذربایجانشرقی            در سال  1386

3-صادر کننده نمونه استان آذربایجانشرقی               در سال  1387

4-کار آفرین نمونه صنعتی استان آذربایجانشرقی      در سال  1389

5-واحد نمونه صنعتی استان آذربایجانشرقی            در سال  1389

6-صادر کننده نمونه استان آذر بایجانشرقی              در سال  1390

7-فعال برتری عرصه فرهنگی در محیط زیست 

 8- یکصد برند برتر صنعت ومعدن و تجارت استان      در سال 1390

 9- برگزیده هیا ت داروران ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی ) با ارائه مقالات 

 

 qr code


استانداردها و گواهینامه‌ها

There are currently 0 users online.

 

اشتراک خبرنامه

شبکه‌های اجتماعی