شرکت ريخته گري تراکتور سازي تبريز با داشتن ازمايشگاههاي مدرن و تجهيزات کارگاهي مناسب قادر به ارائه خدمات در زمينه هاي زير ميباشد :

خدمات آزمايشگاهي شامل:

1-آناليز قطعات چدني، فولادي به روش کوانتومتر
2-آناليز شيميايي مواد(فرو آلياژها،نسوزها،کک،گرافيت و...)آب و رنگ قطعات
3-متالوگرافي،سختي سنجي،عمق سنجي فلزات آهني و غيرآهني  
4-تست هاي ضربه،کشش،خمش وفشار براي فلزات آهني  و غير آهني
5-آزمايشات مواد قالبگيري(ماسه،بنتونيت وپودر زغال)و رزين هاي کلد باکس ريختهت گري
6-کنترل ابعادي
7-کنترل مک ها و ترکهاي داخلي قطعات

خدمات کارگاهي شامل:

1-شات
2-رنگ کوره اي
3-عمليات حرارتي

آزمايشگاه متالوگرافي:
1-متالوگرافي ( Clemex vision) فلزات آهني و غير آهني همراه با تصاوير ميکروسکوپي وتجزيه وتحليل با نرم افزار IMAGE ANALYZER
2-مانت سرد و گرم نمونه هاي ازمايشگاهي
3-عمق سنجي لايه هاي مختلف(عملياتي-نيتريداسيون-کربونيزاسيون وغيره)
4-ميکرو سختي سنجي لايه هاي مختلف
5-ارائه مشاوره در زمينه هاي تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي متالوگرافي

ازمايشگاه مکانيکي:

1-سختي سنجي بروشهاي مختلف(راکول، ويکرز و برينل )بر روي فلزات آهني و غيرآهني
2-انجام آزمايشهاي کشش،خمش و فشار در ظرفيتهاي مختلف براي فلزات آهني و غير آهني  همراه با ارائه گزارش تکميلي و گراف مربوطه
3-انجام آزمايشات تست ضربه در دماهاي مختلف

آزمايشگاه ماسه:

1-انجام تستهاي مربوط  به ماسه قالبگيري مقامتهاي کششي-فشاري تر-عبور گاز-درصد چسب فعال-قابليت تراکم- درصد رطوبت-درصد پودر زغال و درصد خاک و...)
2-آزمايشات مربوط به ماسه سيليسي AFS (ضريب گوشه دارا بودن-درصدخاک-اسيد ديمند-نقطه زينتر-ضريب يکنواختي و...)
3-آزمايشات مربوط به بنتونيت PH (درصد مونت موري لونيت-عدد ژله شدن-کاهش وزن حرارتي-دانه بندي-استحکام هاي کششي و فشاري و...)
4-آزمايشات مربوط به رزين هاي پارتcold box 2،1 ورودي(تستهاي مقاومت خمشي و فشاري-ويسکوزيته-گاز متصاعده و...)

آزمايشگاه کوانتومتر:

آناليز شيميايي نمونه هاي چدني-فولادي-آلومينيومي و امکان ذوب مجدد نمونه ها

آزمايشگاه شيمي:

1- آزمايشات عمومي شيميايي آب(انواع سختي-TDS،ECيونهاي سولفات-کلريد-و...)
2-اندازه گيري کاتيونهاي فلزي در انواع فلزات،مواد نسوز و محلولها
3-اندازه گيري کربن و گوگرد در انواع ترکيبات آلي و معدني مانند کک،گرافيت، قير و...)
4- آزمايشات سالت اسپري و مقاومت به مواد شيميايي در رنگها .

کنترل ابعادي:
*-دستگاه CMM:کنترل ابعاد با دقت 45 ميکرون

کنترل هاي NDT
*-دستگاهX-Ray: جهت کنترل مکهاي داخلي قطعات چدني تا ضخامت 40mm و قطعات آلومينيومي با ضخامت100mm
*-دستگاه الکتراسونيک: جهت کنترل مکهاي داخلي و داکتيليته قطعات
*-دستگاه ترک: جهت کنترل ترک بروش MPI
*-دستگاه ادي کارنت: جهت کنترل سختي قطعات

دسته بندی خدمات: qr code


استانداردها و گواهینامه‌ها

There are currently 0 users online.

 

اشتراک خبرنامه

شبکه‌های اجتماعی