تصویر support
Posted by support

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شرکتهای ریخته گری

صنایع مختلف برای نیل به اهداف ذیل سیستم برنامه منابع سازمان (ERP: Enterprise Resourse Management) را پیاده سازی می کنند :

 • مدیریت بهینه منابع
 • بهبود فرآیند تولید
 • بهبود فرآیندهای کاری
 • افزایش بهره وری
 • کوتاهتر شدن چرخه ساخت نمونه  و سریع تر شدن تحویل قطعه

دو نوع سیستم برنامه ریزی منابع سازمان  در تولید مطرح است : Discrete  Manufacturing ERP و Process Manufacturing ERP . با توجه به طبیعت کار صنعت ریخته گری  Process ERP  مناسب این صنعت می باشد . 

ERP  صنعت ریخته گری می بایستی علاوه برقابلیتهای عمومی صنایع فرآیندی دارای ویژگیهای زیر نیز باشد :

 • مدیریت محصول
 • کنترل فرآیند
 • کنترل زمان تحویل (Duration Monitoring)
 • تحلیل داده ها براساس هوشمندی کسب و کار (BI : Business Intelligence)
 • Tool &Mould Management
 • Batch (Lot) Management
 • Reworks

بنابراین لازم است در شرکت ریخته گری ، یک محصول Casting ERP  پیاده سازی شود .

فهرست برخی از این نوع محصولات در ذیل آورده شده است :

TimeLine

Synchro ERP

HZERP

 Guardian Software System GFS

PCGuss 2000

etEngine-ERP

FondWebqr code


استانداردها و گواهینامه‌ها

There are currently 0 users online.

 

اشتراک خبرنامه

شبکه‌های اجتماعی