اقدامات زیست محیطی شرکت ریخته گری
تصویر support
Posted by support

اقدامات زیست محیطی شرکت ریخته گری

 1. - ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه غبارگیر Cord wire
 2. - افزایش راندمان و قدرت مکش دستگاه تهویه کارگاه ذوب
 3. - بهسازی و راه اندازی دستگاه تهویه گوستول مدار ماسه
 4. - بهسازی دستگاه تهویه دستگاه اسنک گراند
 5. - بهسازی و راه اندازی  هواساز کارگاه تمیزکاری
 6. - بهسازی و راه اندازی  هواساز کارگاه شات بلست
 7. - افزایش راندمان سیستم تهویه جرج فیشر  و فراصنعت های کارگاه تمیزکاری
 8. - تخصیص هواکش به کوره مدیوم فرکانس کارگاه ذوب
 9. - نصب و را اندازی سیستم پایش آنلاین خروجی و دودکش اصلی کارگاه ذوب
 10. - ساخت و نصب و راه اندازی دستگاه تهویه کارگاه مدار ماسه و جایگزینی به جای سیستم تهویه تر قدیمی جهت مدیریت انرژی سیستم و افزایش راندمان تهویه
 11. - توسعه و نگهداری فضای سبز سطح شرکت
 12. - مکانیزه نمودن سیستم طبخ غذا در رستوران شرکت به منظور مدیریت مصرف منابع انرژی
 13. - خرید و نصب کنتور برای مبادی مصرف انرژی به منظور مانیتورینگ و پایش مستمر مصرف انرژی و مدیریت مصرف
 14. - تشکیل کمیته های تخصصی انرژی برای پیاده سازی سیستم مدیرست انرژی مبتنی بر استاندارد 16004
 15. - خرید و نصب و راه اندازی کوره مدیوم فرکانس برای مدیریت مصرف منابع و جایگزینی به جای کوره های قدیمی

 

نام زبانه: qr code


استانداردها و گواهینامه‌ها

There are currently 0 users online.

 

اشتراک خبرنامه

شبکه‌های اجتماعی